Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Slik vedlikeholder du sentrifugen din

Slik vedlikeholder du sentrifugen din

Sentrifugen er et av de mest brukte instrumentene i de fleste laboratorier. Hyppig og langvarig daglig bruk kan være utfordrende for rotorens og dermerd også sentrifugens levetid. Riktig rengjøring og vedlikehold er derfor avgjørende for å maksimere levetiden, forhindre arbeidsulykker og ivareta sikkerheten. Vedlikeholdsprosedyren bør gjennomføres etter hver 10 til 15 sentrifugering, og minst en gang i uken.
I guiden nedenfor får du nyttige tips til rengjøring og vedlikehold som du kan utføre selv.

Vær forsiktig med væske

Grundig rengjøring er viktig både av hensyn til hygiene, og for å unngå korrosjon.
Slå av sentrifugen og koble fra strømforsyningen før du begynner å rengjøre og desinfisere.
Ikke hell væske i kammeret, og ikke spray desinfeksjonsmiddel direkte på sentrifugen.
For å unngå skader på de anodiserte delene som rotor og reduksjonsplater etc., bør kun pH-nøytrale vaskemidler med en pH-verdi på mellom 6 og 8 brukes til rengjøring. Alkaliske rengjøringsmidler (pH-verdi på under 8) må ikke brukes.

Tørking er viktig

Etter rengjøring må alle delene tørkes grundig.
Dette kan gjøres enten for hånd med en myk klut, eller i et varmluftsskap (maks. temp. +50 °C).
Anodiserte aluminiumsdeler må påføres antikorrosjonsolje regelmessig for å øke levetiden.
På grunn av fuktighet fra f.eks. ikke forseglede prøver kan det dannes kondens. Kondens og vanndråper må fjernes fra rotorkammeret med en myk klut med jevne mellomrom.
Først når utstyret er helt tørt, kan du koble enheten til strømforsyningen igjen.

frontier-mini-sentrifuge-apen-venstre

Ikke utfør desinfeksjon med UV-, beta- og gammastråler eller annen høyenergistråling.

Rengjøring av sentrifugekammeret

Åpne lokket før du slår av sentrifugen og kobler fra strømmen.
Åpne rotormutteren ved å dreie rotornøkkelen mot klokken. Fjern rotoren forsiktig.
Bruk kun pH-nøytrale vaskemidler (pH-verdi på 6-8) til rengjøring og desinfeksjon av sentrifuge og rotorkammer.
Rengjør alle tilgjengelige områder av sentrifugen og tilbehøret, inkludert strømledningen med en fuktig klut. Vask gummitetningene og rotorkammeret grundig med rent vann.
Påfør de tørre gummitetningene glyserol eller talkum for å forhindre at disse blir sprø over tid.
NB! Ingen andre komponenter i enheten, for eksempel lokklås, motoraksel og rotor må smøres.
Tørk motorakselen med en myk, tørr og lofri klut.
Inspiser samtidig sentrifugen og tilbehøret for skader som kan ha oppstått.

Rengjøring av rotorer og tilbehør

Kontroller at sentrifugen er slått av og koble den fra strømforsyningen.
Fjern eventuelt støv fra ventilasjonsåpningene i sentrifugen ved hjelp av en myk børste.
Gjør dette minst hver sjette måned.

Rengjør og desinfiser rotoren, rotorlokk og adaptere, NB! bruk kun pH-nøytrale vaskemidler (pH-verdi 6-8).
Bruk en flaskebørste til å rengjøre og desinfisere rotorhullene. Skyll rotoren, rotorlokket og adapteren med rent vann. Sett rotoren og tilbehøret på et håndkle for tørking. Plasser vinkelrotoren med hullene ned.
Tørk rotorkjeglen med en myk, tørr og lofri klut og se etter evt. skader.
Du må ikke smøre rotorkjeglen.

Et godt tips til slutt!

Lag en punktvis vedligeholdsrutine som passer ditt bruk og forhold og følg denne.
Vedlikeholdsprosedyren bør gjennomføres etter hver 10 til 15 sentrifugering, og minst en gang i uken.

Oppdatert