Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Totalkim i vann | Mange metoder å velge i

Totalkim i vann | Mange metoder å velge i Kontroll av totalantall bakterier (kimtall) i vann er viktig både for å kontrollere desinfeksjon, og til å overvåke begroing i distribusjonssystemet. Rett etter desinfeksjonen skal kimtallet være så lavt som mulig. Lite reduksjon i totalkim i forhold til tilsvarende analyse av kimtall i råvannet, betyr det at desinfeksjonen ikke er effektiv.

Enkle metoder for sjekk av totalkim i vann

Nedenfor ser du et lite utvalg av metodene vi tilbyr for analyse av totalantall bakterier i vann. Spør gjerne Torill, Eli eller Tor Rikard om råd for valg av metode som passer ditt behov og dine forutsetninger. Send en e-post til info@labolytic.no

easydisc-yea-med-skal-3
compact-dry-aq-for-maling-av-heterotrofe-bakterier-i-vann

EasyDisc YEA | Totalkim i drikkevann

Analyser kimtall (totalantall bakterier) i drikkevann og kildevann på bare 44 timer*.
Raskere, enklere telling (kvantifisering) av totalkim i drikkevann, uten prøvepreparering og omfattende kvalitetskontroll.

Validert alternativ metode for kimtall analyser iht. norske drikkevannsforskriften (ISO 6222).

Les mer >> Bestill

Compact Dry AQ | Totalkim Vannagar

Dehydrert ferdig agarskål for kontroll av totalantall/ heterotrofe bakterier i vann og drikkevann.
Skålene er alltid klar til bruk.
Inkuberes ved 22°C, 35°C eller 36°C i 44, 48 eller 68 timer.
Les mer >> Bestill

Vi leverer selvsagt også ISO metoder og standarder, som bl.a.:

PCA uten glukose

PCA uten glukose | Totalkim

PCA Vannagar uten dekstrose, for deteksjon og telling av totalantall bakterier (totalkim/ kimtall) i vann.

Høy kvalitet, produsert iht. drikkevannsforskriften (ISO 6222).

Les mer >> Bestill

Bruk av kimtallsanalyser

Kimtallsanalyser er et velbrukt hjelpemiddel for kvallitetskontroll av drikkevann. Funn av kimtall trenger ikke å bety at det er sykdomsfremkallende mikrober, men indikerer begroing i rørnett eller forurensning av drikkevannet. Grenseverdien for drikkevann er 100 cfu/ml. 

Kimtallsanalyser benyttes også ofte i rutinemessige tester av systemer som er viktige å holde rene for å oppnå best mulig produkt. F. eks. i vaske- og skyllestasjoner i lakkeringsanlegg.

Kjøletårn

I kjøletårn anbefales det å ta kimtallsprøver regelmessig for å kontrollere den biologiske aktiviteten. Dette fordi høy biologisk aktivitet indikerer gode vekstforhold og sannsynligheten for at en vil kunne se en oppblomstring av Legionella er derfor større. Det er ingen sammenheng mellom resultat av kimtallsanalyse og resultat av legionellaanalyser. Det anbefales derfor ofte å analysere for begge parametere i innretninger hvor det er spredning av aerosol. Det benyttes da kimtallsanalyse for 36°C.

Interne vannfordelingsnett

I interne vannfordelingsnett kan det være aktuelt å ta kimtallsprøver dersom man har eldre rørnett med mye begroing og ønsker å følge utviklingen etter f. eks. installasjon av kontinuerlig vannbehandling. Det benyttes da kimtallsanalyse for 36 °C. Det er ingen grenseverdier for dette i interne vannfordelingsnett.

Vurdering av totalkim resultater

Kontroll av kimtall (totalantall bakterier) brukes til å verifisere om vannbehandling er tilstrekkelig og overvåke generell bakteriologisk aktivitet i vannfordelingsnettet. Hvis en vannprøve har totalkim over tiltaksgrensen (100 cfu/ml), må det gjøres en vurdering av årsaker og eventuelle tiltak.

Totalkim analysen vil kun vise bakterier i vannet og ikke i eventuelle fastsittende bakterier i biofilm som vokser på rørveggene. Er det for eksempel en svikt i vannbehandlingen, eller er det slamdannelse på distribusjonsnettet?
For høye kimtall eller flere prøveresultat med funn over tiltaksgrensen, indikerer slam-/biofilmdannelse i ledningsnettet og gir grunnlag for å igangsette spyling av ledningsnettet.

Mikrobiologiske vannanalyser må vurderes i en sammenheng

Bakteriologiske prøver er kun et øyeblikksbilde og må ses i sammenheng med andre faktorer som kan påvirke vannkvaliteten. Prøver tatt i ledningsnettet kan være med på å dokumentere forurensning (kontaminering) ved for eksempel brudd på ledningen, men det er ikke alltid at mikroorganismer blir påvist ved ledningsbrudd selv om vannet er forurenset. Det er derfor viktig å huske at mikrobiologiske analyser er bare en del av en totalvurdering.

Kilde: Fokehelseinstituttet
Oppdatert