Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Verdens vanndag | 22. mars

Verdens vanndag | 22. mars

FN World Water Day markeres hvert år den 22. mars.
For å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og øke kunnskapen om vanntilgang i verden. En mulighet til å lære mer om problemstillinger knyttet til rent vann, og til å mane frem handling for å skape en bedre verden.

FNs bærekraftsmål 6 forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030. I bærekraftsmålene defineres tilgang til rent drikkevann som at vannkilden skal være tilgjengelig der man bor, når man trenger den, og uten forurensning. I tillegg skal kilden være trygg.

Ifølge FNs målindikator for bærekraftsmålene, mangler 2,2 milliarder mennesker i verden umiddelbar tilgang til trygge drikkevannskilder. Ofte må de dra langt og bruke mye tid og ressurser på å få tak i vann. 785 millioner mennesker bruker mer enn 30 minutter på å hente vann hver gang, eller de bruker utrygge kilder med urent vann. 

Tilgangen til trygge drikkevannskilder har mye å si for helse, utdanning og livskvalitet. I 8 av 10 husholdninger uten vanntilgang er jenter og kvinner ansvarlige for å hente vann til familien, og denne rollen kan gå utover deres skolegang. For å sikre bærekraftig utvikling og en bedre verden, er det helt nødvendig at alle mennesker får rent, trygt vann.

«Trygge kilder» inkluderer vann i rør, brønner, offentlige kraner eller rør, borevann eller beskyttede naturlige kilder samt regnvann.Vi i Labolytic er også opptatt av vannkvalitet og har mange produkter som kan være med på å sikre at vannet er godt. 
Her er et lite utvalg. Ta gjerne kontakt på info@labolytic.no om du ønsker mer informasjon eller veiledning. 

bluephage-deteksjon-av-kolifager-i-vann-nyhet easydisc-yea-med-skal-3

Bluephage Rapid | Kolifager i vann

Detekter kolifager i vann på kun 6.5 timer! Rask og sensitiv påvisning av somatiske kolifager i vann, i henhold til EUs reviderte drikkevannsdirektiv. 

Les mer >> Bestill

EasyDisc YEA | Totalkim i drikkevann

Analyser kimtall (totalantall bakterier) i drikkevann og kildevann på bare 44 timer*.
Uten prøvepreparering og omfattende kvalitetskontroll.

Validert alternativ metode iht. norske drikkevannsforskriften (ISO 6222).

Les mer >> Bestill


colilert-18-boks spintouch-ff-med-analysedisk

Colilert-18 | koliforme bakterier og E.coli i vann

Colilert-18 er en enklere og mer pålitelig måte å teste vann på! Påvis koliforme bakterier og E.coli raskt og nøyaktig, slik at du tidlig kan iverksette tiltak for å hindre spredning av kontamineringer.

Les mer >> Bestill

SpinTouch DW | Analyser for drikkevann

Tester opptil 8 parameter på 2 minutter! Superenkle analyser av drikkevann med dette lille instrumentet som raskt og meget enkelt gjør analyser for deg, i en og samme operasjon.

Les mer >> Bestill
rapide-coli-2-til-vanntesting
PCA uten glukose

RAPID’E.coli 2 | Vanntesting

Selektivt kromogent agarmedie for deteksjon og telling av både E. coli og andre koliforme i vann i på samme petriskål. Komplett resultat etter 18-24 timers inkubering ved 37 °C.

Les mer >> Bestill

Vannagar PCA uten glukose | Totalkim

Høykvalitets Vannagar uten dekstrose, for deteksjon og telling av totalantall bakterier (totalkim/ kimtall) i vann. Produsert iht. drikkevannsforskriften (ISO 6222).

Les mer >> Bestill
surefast-generell-3

SureFast | Legionella

Sanntids PCR-kit for direkte, kvalitativ deteksjon av Legionella spp. DNA. Hver reaksjon inneholder en intern amplifikasjonskontroll (IAC).

Les mer >> Bestill

Oppdatert