Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Viskositetsmåling | Full kontroll på konsistensen - hver gang

Viskositetsmåling | Full kontroll på konsistensen - hver gang
Korrekt konsistens, eller nærmere bestemt blandingens "seighet" eller viskositet, er en viktig kvalitetsfaktor i produksjonen av en rekke ulike produkter. Når du kjenner produktets optimale viskositet, kan du med viskositetsmåling enkelt og greit måle deg frem til perfekt konsistens og kvalitet i alle produksjonsparti. Det hjelper deg å sikre at kunden alltid får samme kvalitet og produktopplevelse - helt uavhengig av batch og produksjonssted.
 
Viskositeten påvirker alt fra hastigheten et produkt beveger seg gjennom et rør, til hvor lang tid det tar produktet å sette seg eller tørke, eller hvor lang tid det tar å helle det i emballasje. Det har også betydning for teksturen, f.eks. av mat - og dermed også kundens opplevelse av maten.

Å samle viskositetsdata gir deg altså muligheten til å forutsi hvordan produktet
vil oppføre seg både i produksjon og i den virkelige verden. Hvordan maten vil oppleves av forbruker og om produktet ditt vil fungere som det skal. Hvis f.eks. tannkremen ikke har riktig viskositet, vil den enten være vanskelig å få ut av tuben, eller det vil renne ut alt for mye i gangen - et unødvendig og kvalitetsforringende irritasjonsmoment.

Derfor bør viskositet måles og overvåkes i produksjonen, for å sikre at hver batch er konsekvent og går effektivt gjennom produksjonsprosessen. Det hjelper deg å sikre kundetilfredshet og maksimere produksjons- og kostnadseffektiviteten.

Velg riktig utstyr til oppgaven

Væsker med lav viskositet flyter lettere enn væsker med høy viskositet. En væske med høy viskositet sies å være viskøs.
Hvordan du bør måle viskositeten avhenger av hvor viskøst produktet ditt er, og hvordan produksjonen foregår. Store anlegg har gjerne både innebygget viskositetsmåling, og et bærbart viskometer til kvalitetskontroll - mens andre benytter benkeinstrument eller bærbare viskometer til alle sine målinger. Hvilken modell som passer best i din produksjon avhenger bl.a. av hvor viskøst produktet er, hvilke krav som stilles til nøyaktighet og om måleren f. eks. skal være bærbar.

Nedenfor finner du er utvalg av våre viskometer, les mer om dem på labolytic.no og spør gjerne Hilde om mer informasjon på hilde@labolytic.no

Lav, middels eller høy viskositet - hva skal du måle?


VP 1000

Bestem viskositeten i løpet av produksjonsprosessen med dette unike bærbare viskosimeteret iht. Brookfield metoden. Enkelt å bruke og lett å bære - for stor allsidighet.
Les mer - Bestill

VP 1000 M

Portabelt viskosimeteret (kun 1.8kg). Enkelt å bruke, lett å flytte på og klart til bruk; bare pakke ut, sett opp og trykk på en knapp! Kompatibelt med Brookfield-metoden.
Les mer - Bestill

VP 1000 RM

Et bærbart viskosimeter for hurtige og fleksible viskositetsmålinger i et bredt spekter av produkter.
Den lave vekten (1,8 kg) gjør det enkelt å bære det dit du trenger det.
Les mer - Bestill

VR 3000

Viskositetsmålinger som er 100% kompatible med Brookfieldmetoden og komparative målinger i samsvar med anerkjente standarder ved kvalitetskontroll i laboratorier. Utviklet for målinger i henhold til ISO 2555 og andre ASTM normer.
Les mer - Bestill

VK 2000

Helautomatisk KREBS viskometer, uten senkehåndtak! Velegnet til å måle viskositeten i maling, ulike belegg, blekk, lim og fugemasser både under veis i produksjonsprosessen og ved kvalitetskontroll i laboratorier.
Velg mellom manuell og automatisk operasjon.
Ved manuell modus kan du selv velge hvilken type beholder som er best egnet til å utføre målinger
Les mer - Bestill »
Oppdatert