Gå til innholdet
hygiene

Hygienekontroll

biofinder4
BioFinder
biofinder5
biofinder2
BIOFINDER bilde
Biofinder rustfritt stål
biofinder ikke kontaminert overflate
biofinder positiv reaksjon
biofinder positiv fra siden
Biofinder eske

BiôFinder - Direkte biofilmdeteksjon! er nå lagt i handlekurven.

Fortsett å handle

Gå til handlekurv

Gå til kasse

Lukk

BiôFinder - Direkte biofilmdeteksjon!

Kontakt oss for pris: 47 77 77 60 info@labolytic.no Forespør produkt
Bestill

Nytt og innovativt produkt for enkel og hurtig deteksjon av biofilm på overflater! Enkel visuell inspeksjon uten behov for instrumentering.

Produktbeskrivelse:

BioFinder er et nytt og innovativt produkt, laget for enkel og hurtig deteksjon av biofilm i næringsmiddelindustri, akvakultur, farmasøytisk industri og storhusholdning. Produktet er spesielt egnet til bruk på åpne flater, og er et godt hjelpemiddel for å finne problemområder, samt for kontroll av større områder. Produktet er patentert.


Hva er en biofilm?

Mikroorganismer kan vokse fritt i væske eller være festet til en overflate og/eller til hverandre og danne biofilm. Mikroorganismer i biofilm produserer ekstracellulære materialer, som polysakkarider, lipider, proteiner og/eller DNA som bidrar til å binde dem til hverandre og til overflaten.

Biofilmer er vanligvis usynlige, og ved å vokse som biofilm beskytter mikroorganismene seg mot en rekke ytre trusler som antibakterielle komponenter (antibiotika, desinfeksjonsmidler, immunstoffer) og mekanisk påvirkning. Biofilm er derfor en utfordring i mange miljøer der man ikke ønsker mikrobiell vekst, som i mat- og fôrindustrien, vannsystemer og i husholdningen.

Hvordan brukes BioFinder?

BioFinder påføres enkelt ved å spraye produktet på overflaten(e) som skal kontrolleres. Ved kontakt med biofilm utløses det i løpet av få sekunder en skummende reaksjon i form av hvite mikrobobler som gir en tydelig kontrast til produktets opprinnelige oransje farge. Reaksjonen er synlig i ca. 10 minutter etter påføring. Dersom den skummende reaksjonen uteblir etter 60 sekunder er resultatet negativt og skylles lett av med vann.

biofinder samlebilde grå bakgrunn

Bruksområder og egenskaper:

• For bruk i næringsmiddelindustri, akvakultur, farmasøytisk industri og storhusholdning.
• Reagerer med bakterier som «sitter fast» på overflater (biofilm).
• Avdekker kontaminerte områder i løpet av få sekunder med enkel visuell inspeksjon.
• Produktet er patentert.
• Testet på overflater av stål, epoxy og polypropylen.
• Testet for de mest relevante mikroorganismene i næringsmiddelindustrien:
Patogene mikroorganismer:
Bl.a. Listeria monocytogenes, E.coli, Salmonella spp., Staph. aureus og
Cronobacter.
Mikroorganismer med produktødeleggende egenskaper:
Pseudomonas spp.
• BioFinder detekterer både biofilm som er dannet av enkeltorganismer, og biofilm dannet av to eller flere av artene nevnt over.
• Skader ikke overflater, og skylles lett av uten å etterlate rester.
• Enkel metode som krever minimalt med kunnskap for bruk.
• Hurtig og rimelig metode som gir direkte og visuelt svar i løpet av få sekunder.
• Er ikke skadelig for miljøet.

Anbefalinger:

Produktet kommer klart til bruk og skal ikke fortynnes og ikke ristes. Påføres overflaten som skal kontrolleres etter vask og desinfeksjon. Ved tilfeller hvor man får en positiv reaksjon må de kontaminerte områdene rengjøres og desinfiseres på ny med egnede kjemikalier og metoder, før ny kontroll utføres. Unngå å utsette produktet for direkte sollys og høye temperaturer (over 55 °C), for å unngå termisk dekomponering. Produktet skal oppbevares i temperaturer under 20 °C.

Fysiske og kjemiske egenskaper:

Viskositet:        300 – 400 cP
pH:                     5,0 – 5,5
Form:                Orange, krystallinsk væske.

Oppdatert