Gå til innholdet
hygiene

Hygienekontroll

MC-Media-Pad_Mugg og gjer
svaber_hell_sanitaKun
svaber_sanitaKun
avtrykk_sanitaKun
mc-media_alle

Dyrkningsfilm | Mugg Gjær er nå lagt i handlekurven.

Fortsett å handle

Gå til handlekurv

Gå til kasse

Lukk

Dyrkningsfilm | Mugg Gjær

Kontakt oss for pris: 47 77 77 60 info@labolytic.no Forespør produkt
Bestill

Tørre dyrkningsfilmer belagt med næringsstoffer for vekst av mugg og gjær. Mugg og gjær vokser opp som blå til rødfiolette kolonier ved dyrkning. Inkuberes ved 25°C og avleses alle rede etter 48 timer.

 
Dyrkningsfilmer for mikrobiologisk hygienekontroll. En basefilm med tørt vekstmedie, dekket med fibre som perfekt absorberer prøvematerialet. En lett gjennomsiktig toppfilm hindrer kontaminering fra luftbårne mikroorganismer.
 
Ingen sprederplate er nødvendig. Det eneste som trengs er å tilsette 1 ml av produktet eller fortynningen, og prøven fordeler seg selv utover filmen. Etter endt inkubering kan du avlese eventuell bakterievekst som fargede kolonier avhengig av bakterietype. Last ned avlesningsmanual her.
 
Metoden er både arbeids- og tids besparende og gir økt effektivitet i laboratoriet, da den alltid er klar til bruk uten behov for forberedelser.

Hver pakke består av poser på 10x10 filmer, dvs. totalt 100 dyrkningsfilmer.
Filmene oppbevares i kjøletemperatur og har god holdbarhet.
Ferdigpreparerte filmer kan oppbevares i en lukket forpakning i kjøleromstemperatur i ca. 1 uke.
Finnes med flere ulike vekstmedier, alt etter hva du vil teste

Bruksområder:

Hygienekontroll, avtrykksmetoden:
 • Tilsett 1 ml sterilt saltvann eller nøytral buljong i senter av filmen, så vil væsken selv fordele seg utover.
 • Lukk toppfilmen godt ved å stryke langs sidene og la den hvile i 15 min.
 • Løft toppfilmen opp og trykk bunnfilmen (geloverflaten) mot prøveoverflaten.
  Stryk forsiktig over filmen med fingrene for god kontakt med prøveoverflaten.
 • Lukk toppfilmen godt og klem forsiktig stryke bort eventuelle luftlommer langs sidene, slik at geloverflaten ikke har direkte kontakt med luft.
 • Inkuber filmen ved riktig temperatur i 24-48 timer. (Se egen tabell)
 • Inntil 30 filmer kan stables i høyden i inkubatoren.
 • Etter inkubasjon telles antall kolonier på vanlig måte.
 
Hygienekontroll, svabermetoden:
For vanskelig tilgj. steder, ujevne eller fuktige flater, og områder der det kan være rester av desinfeksjonsmidler.
 • Benytt en ferdig fuktet, steril MWE svaber som inneholder 1 ml væske.
 • Svabre overflaten som skal kontrolleres ihht. anvisning, sett svaberen tilbake i svaberrøret og rist godt slik at evt. mikroorganismer blir overført til væsken.
 • Tøm 1 ml væske fra svaberrøret direkte over på en tørr film.
 • Lukk toppfilmen godt og klem forsiktig stryke bort eventuelle luftlommer langs sidene, slik at geloverflaten ikke har direkte kontakt med luft.
 • Inkuber filmen ved riktig temperatur i 24-48 timer. (Se egen tabell)
 • Inntil 30 filmer kan stables i høyden i inkubatoren.
 • Etter inkubasjon telles antall kolonier på vanlig måte.
 
Produktkontroll:
1 ml av prøvefortynningen fra et fast produkt, eller direkte fra et flytende produkt, tilsettes på dyrkningsfilmen. Inkuber filmen ved riktig temperatur i 24-48 timer. (Se egen tabell).
 
Luftkontroll:
Legg den åpnede dyrkningsfilmen med bunnfilmen opp i 30 minutter, og tilsett så 1ml sterilt saltvann. Inkuber ved 
Det er også tilgjengelig et adapter for kunder med MAS-100 luftprøvetakere. Inkuber filmen ved riktig temperatur i 24-48 timer. (Se egen tabell).
 
Membranfiltrering:
Tilsett 0.8ml sterilt saltvann på en dyrkningsfilm. Filtrer en prøve gjennom et membranfilter og legg filteret direkte på den fuktede bunnfilmen av dyrkningsfilmen. Inkuber filmen ved riktig temperatur i 24-48 timer. (Se egen tabell).

Inkubasjon

Dyrkningsfilm
Inkubasjonstid Temperatur
Hurtig Mugg & Gjær 48±2 t
25 ±1 °C

Grenseverdier

Grenseverdier for mugg og gjær vil ofte vurderes opp mot faren for mugg/gjær vekst i produktet f.eks. under oppbevaring
m.m. Normalt finnes det ingen generelle grenseverdier for mugg og gjær, men det kan være kundekrav.
Ofte benyttes statistikk for vurdering av mugg/gjær verdier, dvs. at man finner en normalverdi over tid, og så setter
en grense for ved hvilket nivå man skal gjennomføre tiltak dersom det overskrides. Normalt vil det alltid være
noen spor av mugg/gjær (fra sporer i luften), men ved rutinemessig testing kan man oppdage evt. endringer.
Generell vurdering av renhold ved mikrobiologisk kontroll bør bygge på en samlet vurdering av resultater fra flere/
mange prøver. Kontrollen bør gjentas regelmessig og mer enn 1 prøve bør tas av hver overflate som kontrolleres.
Vi gjør oppmerksom på at alle resultater er presumptive.

Avfallshåndtering

Brukte tester må dekontamineres ved autoklavering eller koking, og avfallhådteres i henhold til lokale forskrifter.
Oppdatert