Gå til innholdet
hygiene

Hygienekontroll

easicult_ttc
easicult_products_web

EasiCult TTC | Totalkim er nå lagt i handlekurven.

Fortsett å handle

Gå til handlekurv

Gå til kasse

Lukk

EasiCult TTC | Totalkim

Kontakt oss for pris: 47 77 77 60 info@labolytic.no Forespør produkt
Bestill

Hygieneslide for enkel mikrobiologisk kontroll av totalantall bakterier i forskjellige industrimiljøer. Testene kan utføres på stedet, eller benyttes som transportmedier for prøver. Superenkel i bruk, krever ingen spesiell opplæring eller klargjøring på forhånd.

Testene kan benyttes til å overvåke mikrobeinnhold i skjærevæsker, kjølevann, drivstoff- og oljetanker og industrielle væsker i papirindustrien. De egner seg også til bruk i kosmetikkindustrien samt malings- og lakkindustrien. Easicult TTC er dekket på begge sider av et TTC-medium som stimulerer vekst av de vanligste bakteriene. Beregnet for å påvise totalt bakterieantall.
NB! Skal du foreta vanlig hygienekontroll av av overflater eller væsker velger du i stedet HygiCult hygieneslides av samme type.

Enkel å bruke:

  1. Skru ut trykkplaten (Ikke berør trykkplatens agar-overflate).
  2. Gjør avtrykk på hver side av trykkplaten (Normalt anbefales å gjøre avtrykk på 2 ulike steder på overflaten/utstyret som skal kontrolleres, da bakteriene ikke er jevnt fordelt).
    Eller dypp sliden i væsken som skal kontrollerers.
  3. Sett tilbake trykkplaten i røret.
  4. Sett testen inn i et inkubatorskap ved +30˚C (Vi leverer også små og rimelige inkubatorskap, se en oversikt her).
  5. Avles testen etter 24-36 timer, ved å telle antall blanke kolonier/prikker.
  6. Sammenlign mengden opp mot anbefalte grenseverdier (Ta kontakt hvis dere trenger en oversikt) .

Dersom du ikke ønsker å investere i et inkubatorskap, anbefales det å finne et rom (ikke i nærheten av produksjon) med jevn temperatur rundt +20 til +25˚C. På grunn av lavere temperatur anbefales det da å avlese etter ca 4 dager.

Fordeler

Enkel å bruke, komplett test.
10 trykkplater per eske.
Hver trykkplate har 2 overflater, dvs. 20 tester pr. eske.
Standard agarmedier benyttes.

Holdbarhet

Anbefalt lagring: Romtemperatur.
Holdbarhet kan variere noe, men vi har vanligvis god holdbarhet.

Oppdatert