Gå til innholdet
hygiene

Hygienekontroll

labslide-dipslide-tk-2
cultura-m-incubator
bkpam2197737_compare

LabSlide TK | Totalkim & koliforme er nå lagt i handlekurven.

Fortsett å handle

Gå til handlekurv

Gå til kasse

Lukk

LabSlide TK | Totalkim & koliforme

Kontakt oss for pris: 47 77 77 60 info@labolytic.no Forespør produkt
Bestill

Hygieneslide (DipSlide) for enkel mikrobiologisk kontroll av overflater eller væsker for både totalantall bakterier (totalkim) og koliforme bakterier.

Testene leveres klare til bruk i rør, og selve trykkplaten er tosidig. På den ene siden sitter det en standard totalkimsagar/gel, og på den andre siden agar/gel for koliforme bakterier.

Prosedyren for hygienekontroll er enkel:
  1. Ta ut trykkplaten (Ikke berør trykkplatens agar-overflate).
  2. Gjør avtrykk på hver side av trykkplaten (Normalt anbefales å gjøre avtrykk på 2 ulike steder på overflaten/utstyret som skal kontrolleres, da bakteriene ikke er jevnt fordelt).
  3. Sett tilbake trykkplaten i røret.
  4. Sett testen inn i et inkubatorskap ved +30˚C (Små og rimelige inkubatorskap er tilgjengelige, se inkubatorer på denne hjemmeside).
  5. Avles testen etter 24 timer (koli) og 48 timer (total), ved å telle antall kolonier/prikker.
  6. Sammenlign mengden opp mot anbefalte grenseverdier (ta kontakt hvis dere trenger en oversikt) .

Koliforme bakterier er forholdsvis enkle å drepe ved riktig vask og desinfeksjon. Man skal derfor i utgangspunktet ikke finne slike bakterier på en overflate etter vask-desinfeksjon-skylling. Koliforme bakterier indikerer en mulig fekal forurensning og tiltak skal derfor iverksettes ved funn/gjentakende funn.

Fordeler
Enkel å bruke, komplett test.
Stor overflate på 10 cm2.
10 trykkplater per eske.
Hver trykkplate har 2 overflater, dvs. 20 tester/eske.
Standard agarmedier benyttes.
Vi anbefaler temperatur rundt +8 til +15˚C.
Holdbarhet kan variere noe, men jevnt over har vi god holdbarhet.
Vi har en langt lavere pris enn mange av våre konkurrenter.
Oppdatert