Gå til innholdet
kjemiske_tester

Kjemiske analyser

ridacheck
ridacheck-svabere
ridacheck-svabertest-for-proteinrester

RidaCheck Svabertest | Proteinrester er nå lagt i handlekurven.

Fortsett å handle

Gå til handlekurv

Gå til kasse

Lukk

RidaCheck Svabertest | Proteinrester

Kontakt oss for pris: 47 77 77 60 info@labolytic.no Forespør produkt
Bestill

Enkel og hurtig svabertest/ renholdskontroll for proteinrester, ved kontroll av renholdsprosedyrer på overflater i produksjonsområder ved hjelp av en fargeendring fra gul til grønn. Intensiteten i fargeendringen gir en indikasjon på kontamineringsnivået. Godt hjelpemiddel for hygienekontroll, og som en generell proteindeteksjon ved allergenkontroll.

RidaCheck detekterer proteinrester:

Under produksjon kan proteinrester fra næringsmidler bli liggend igjen på overflaten av produksjonsutstyr. Disse restene vil normalt fjernes under rengjøring, men renholdet er ikke alltid like godt og det kan forekomme avvik, som kan gi potensiale for mikrobiologisk vekst og dertil helserisiko.

RidaCheck testene avslører raskt eventuelle proteinrester ved å reagere med fargeindikatoren i svaberen og gi en pH reduksjon som gir en kolorimetrisk reaksjon fra gul til grønn. Intensiteten i fargeendringen (gul → lys grønn → grønn → mørk grønn) gir en indikasjon på kontamineringsnivået. Analysen detekterer proteinrester og er uavhengig av ATP.
Brukeren avleser om kontamineringsnivået i det testede området er akseptabelt (ihht. rutinemessig avlest fargenivå), og bestemmer hvilke tiltak som eventuelt skal settes i verk.

Spesifikasjoner:

Format:

R1091 - 50 svabere for 100 tester 
R1092 - 20 svabere for 40 tester

Forbehandling prøve:

Ingen prøveforbehandling

Inkuberingstid:

10 sekunder til maksimalt 2 minutter

Deteksjonsgrense:

20 µg protein

Kryssreaksjoner:

RIDA®CHECK indikatoren kan detektere rester av desinfeksjonsmidler. Styrken på den kolorimetriske reaksjonen avhenger av mengden og typen desinfeksjonsrester.

Holdbarhet:

6 måneder

Oppdatert