Gå til innholdet
kjemiske_tester

Kjemiske analyser

ridaquoick-t2-2ht

RidaQuick T-2 / HT-2 | Mykotoksinanalyse er nå lagt i handlekurven.

Fortsett å handle

Gå til handlekurv

Gå til kasse

Lukk

RidaQuick T-2 / HT-2 | Mykotoksinanalyse

Kontakt oss for pris: 47 77 77 60 info@labolytic.no Forespør produkt
Bestill

Hurtig og enkel mykotoksin test for påvisning og kvantifisering av T-2/HT-2 i havre, hvete eller mais. En meget hurtig og enkel kontrollmetode for kornprøver. Med enkelt utstyr kan man hurtig bestemme prøvens innhold av T-2/HT-2. Testen er i samsvar med EU - veiledende nivåer for T-2 / HT -2 toksin for alle validerte matriser.

Prøvebestemmelsen skjer på immunokromatografiske strips og prøvens innhold kan dermed bestemmes semi-kvantitativt ved å avlese prøven med øynene, eller kvantitativt ved hjelp av Rida Smart APP (eller Rida Quick Scan avleseren). Prøvebehandlingen er hurtig og enkel og krever kun enkel opplæring. Testen er særlig egnet ved kornmottak for hurtig og objektiv bestemmelse av prøver ved mottak av korn. 

T-2/HT-2 toksin tilhører tricotechen gruppen av mykotoksiner og produseres av soppen Fusarium. T-2 og HT-2 toksin forekommer ofte i planteprodukter og da spesielt i korn. Insidens og konsentrasjoner har imidlertid regionale variasjoner. På grunn av deres høye cytotoksiske og immunosuppressive egenskaper utgjør disse toksinene en risiko for helse både hos mennesker og dyr.

RIDA®QUICK T-2/HT-2
Prinsippet bak denne immunokromatografiske testen i teststrips format, er en antigen – antistoff reaksjon. Et spesifikk antistoff mot T-2/HT-2 gjenkjenner og binder T-2/HT-2 molekylet i prøven. Resultatet kan avleses visuelt (med øynene), ved å se på fargereaksjon som gir fargede striper, eller ved hjelp av et instrument.

RIDA®QUICK T-2/HT-2 kittet inneholder alt man trenger til 20 tester.

Deteksjonsgrenser:
Avhenger av avlesningsmetode (manuelt eller via instrument).
Kan detektere ned til 50 µg/kg (ppb) dersom man bruker RIDA®QUICK SCAN instrumentet.


Nøkkelopplysninger
  • Rimelig analyse.
  • Enkel å bruke, krever svært lite utstyr.
  • Krever ingen spesiell utdannelse for bruk av testen.
  • Enkel opplæring.
  • Resultat på ca 15-20 minutter. 
  • Korteste inkubasjonstid av alle lateral flow tester på T-2/HT-2 på markedet.
 
Hvis man allerede har et RIDA®QUICK SCAN instrument fra før, må man oppdatere instrumentet med siste software (V1.0.1.6) for å kunne analysere RIDA®QUICK T-2 / HT-2 .


Oppdatert