Gå til innholdet
provetaking

Prøvetaking

Autoklavindikator | MHSCT er nå lagt i handlekurven.

Fortsett å handle

Gå til handlekurv

Gå til kasse

Lukk

Autoklavindikator | MHSCT

Kontakt oss for pris: 47 77 77 60 info@labolytic.no Forespør produkt
Bestill

Biologisk indikator for overvåking, validering, kvalitetstesting og kontoll av steriliseringsprosesser med damp, ved 121-134°C. MHSCT (Moist heat sterility colour test), sporekontroll for autoklav. Fargetesten indikerer om korrekt sterilisering har funnet sted ved fuktige varmesteriliseringsprosesser i henhold til USP og EP.

Inneholder Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 sporer suspendert i et kulturmedium som inneholder en pH-indikator og et karbohydrat. Stammen er ikke sykdomsfremkallende og er ikke en giftstoffprodusent.

Geobacillussporenes varmebestandighet gjør at de overlever behandling i autoklaven i 6 minutter ved 121° ± 1 C (1Atm), mens de dør etter 15 minutter ved 121° ± 1°C (1 Atm).

Bruk

Plasser M.H.S.C.T. ampullene inn i autoklaven der steriliseringsbetingelsene er kritiske (i midten av pakken eller i kurver med gasbind osv.).
For kontroll av materialer sterilisert i beholdere, bør M.H.S.C.T. ampullene settes i de samme beholderne.

Hvor mange M.H.S.C.T. ampuller som bør brukes i kontrollen avhenger av hvilken pålitelighetsgrad som kreves og sterilisatorens gjennomførbarhet.
For autoklaver opp til 200L anbefales minst to ampuller, for autoklaver over 200L anbefales minst seks ampuller.

Etter steriliseringsprosessen, må ampullene tas opp og inkuberes ved 55°C (optimal temperatur er 55- 60°C i 24-48 timer).
Som kontroll inkuberes en u-sterilisert ampull ved samme temperatur.
For å unngå knusing av ampuller og forurensning av miljøet, må ampullene være tilstrekkelig beskyttet. Det anbefales derfor å bruke spesielle aluminiumsbeholdere, tilgjengelige på forespørsel.

Reslutattolkning

Svikt i steriliseringen:
Dersom mediet skifter farge mot gult, og ved tilstedeværelse av uklarhet i M.H.S.C.T ampuller etter inkubering som beskrevet ovenfor, skal dette tolkes som en svikt i steriliseringsprosessen.

Korrekt sterilisering
Opprettholdelse av opprinnelig farge, og fravær av bakterievekst skal tolkes som en riktig steriliseringsprosess.

M.H.S.C.T ampuller brukt som kontroll, som ikke har vært utsatt for fuktig varme, må vise en fargeendring av medie til gult og en uklarhet.
Forlenget inkubasjonstid, over 72 timer, kan medføre en endring av mediumfarge fra gul til opprinnelig fargen.
Dersom dette er tilfelle, bør avlesningen av resultatet baseres på turbiditeten.

ADVARSEL

M.H.S.C.T. ampuller som viser bakterievekst og/ eller en fargeendring av mediet, må steriliseres før de destrueres for å unngå spredning av sporer i miljøet. I henhold til UNI EN ISO 11138-1 e UNI EN ISO 11138-4

Pakning

  • MHSCT test: 24 stk
Oppdatert