Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Unngå fiskedød og sykdom - enkel overvåking av algeoppblomstring

Unngå fiskedød og sykdom - enkel overvåking av algeoppblomstring

60 millioner oppdrettslaks gikk tapt under algeoppblomstringen i 2019!
En plutselig oppblomstring av giftige alger i Nordland og Troms i mai og juni framheves som hovedårsaken.

Sommervær og varmere vann gir oppblomstring
Algene som tok livet av laksen tilhører slekten Chrysochromulina. Algen er vanlig langs hele norskekysten, men kan blomstre opp i store antall når vannet blir varmere i sommermånedene, og forårsake ny massedød av fisk og forgiftning av sjømat, samt føre til helseproblemer hos mennesker og lukking av badeplasser, på grunn av skadelige algekolonier/ toksiner og hypoksiske døde soner i sjøen.

Skader fiskens gjeller
Enkelte skadelige alger, som f.eks. Chrysochromulina leadbeaterii, ødelegger fiskens gjeller. Studier tyder på at algene skiller ut hemolytiske forbindelser (stoff som bryter ned røde blodceller) Som i kontakt med fiskegjellene fører til skader som resulterer i at fisken ikke får nok oksygen og til slutt dør.

Overvåking minsker risiko
Slike algeutbrudd får store konsekvenser for både fiskevelferd, drift og arbeidsplasser og gir store økonomiske tap. For å ha mulighet til å forebygge slike situasjoner best mulig og kunne iverksette eventuelle tiltak på et tidlig tidspunkt, er det viktig å ha så mye informasjon som mulig om algekonsentrasjon og vannkvalitet ved ulike dybder og lokasjoner over tid. Flere og flere velger derfor å investere i gode verktøy for algeovervåking og innarbeide rutiner for regelmessig algekontroll som en del av sitt overvåkingssystem for vannkvalitet.

Grundig, rask og enkel algeovervåking
Med gode måleverktøy kan du overvåke små og store alge-oppblomstringer ved ulike havdybder ved dine lokasjoner over tid. Dersom du har god oversikt over algeforekomster og oppblomstring omkring dine anlegg blir enklere å iverksette tiltak tidlig og minimere skadeomfanget på tidligst mulig tidspunkt.
Algesensorene Fluoro- og PhycoProbe har vist seg å være effektive og gode verktøy for overvåking og klassifisering av alger, gjennom ulike forskningsprosjekter i Norge og Europa, og har blitt tatt i bruk både til feltundersøkelser og til sanntidsovervåking som en del av faste vannkvalitetsinstallasjoner ved oppdrettsanlegg i Norge.

Algesensor | FluoroProbe
Med Algesensoren FluoroProbe kan du raskt og enkelt analysere og klassebestemme algekonsentrasjoener ned til 100m (300/1000m på forespørsel), helt uten laboratoriearbeid. Med denne sensoren kan du overvåke og ha kontroll på alger og vannkvalitet over tid. Grundig, raskt og enkelt. 

fluoro-probe-i-brukMåledata vises i sanntid på en PC eller lagres for senere evaluering. Sensoren sørger for måling av marine mikroalger, ferskvannsmikroger, nanoplankton, picoplankton og CDOM/gule stoffer. 

Et supert verktøy for sanntids kontroll og overvåkning av alger i oppdrettsanlegg og andre vannressurser, som gjør at kan du iverksette tiltak tidlig ved behov, og unngå mange av skadevirkningene en algeoppblomstring kan gi.

Les mer om Algesensoren FluoroProbe her...

Kilde: forskning.no

Vil du vite mer om algeanalyse? 

Ønsker du å vite mer om algeanalyse kan du kontakte en av våre fagansvarlige, Tor Rikard og John Anders. De har solid kompetanse og kan hjelpe deg med å finne en god løsning som passer for deg. Vi holder webinar om temaet ved jevne mellomrom og ta gjerne en digital gjennomgang med deg hvis du ønsker. Kontakt oss gjerne på for mer informasjon på info@labolytic.no

UTVALGTE INSTRUMENTER FOR ALGEANALYSE

Vi tilbyr et stort utvalg av analysemetoder og verktøy for analysering og overvåking av alger. Ønsker du å vite mer om algeanalyse kan du kontakte en av våre fagansvarlige, Tor Rikard og John Anders.

bbe-fluoroprobe-white-96a260ef
phycoprobe-algesensor

Algesensor | FluoroProbe

Høysensitivt måleinstrument for analyse av klorofyll med algeklassebestemmelse og automatisk turbiditetskompensasjon.

Les mer - Bestill »

Algesensor | PhycoProbe

Dybdeprofilering med rask analyse av klorofyl og konsentrasjoner av ubundet phycocyanin samt algklassebestemmelse.

Les mer - Bestill »
algaelabanalyser-bbe
10cells-ballastvann_kontroll

AlgaeLab Analyser

Rask og enkel måling av klorofyllkonsentrasjon, algeklasser og fotosyntetisk aktivitet.
Uten prøvepreparering.

 

Les mer - Bestill »

10 cells kontroll av ballastvann

Resultater på 1 minutt! Feltinstrument for kontroll av ballastvann opp mot myndighetskrav. Resultater på under 1 min.

Les mer - Bestill »

bbe-algaetorch-white-54ec988c

Algelykt (algaetorch)

Enkel måling av blågrønnalger (blågrønn-/ cyanobakterier) og klorofyll. Slå på, senk i vannet og les av! Resultat på 20 sek. 

Les mer - Bestill »

Ønsker du å vite mer om algeanalyse kan du kontakte en av våre fagansvarlige, Tor Rikard og John Anders.
Oppdatert