Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Hvorfor velge ELISA analyser?

Hvorfor velge ELISA analyser?

ELISA-systemer brukes daglig over hele verden til kvalitetskontroll i næringsmiddelproduksjon og til diagnostiske analyser i helsesektoren. Metoden gir sensitive kvantitative resultater, samtidig som den er relativt enkel å utføre.

ELISA-tester er gode verktøy for påvisning av f.eks. matallergener eller mykotoksiner, fordi de gir deg muligheten til å isolere ønskede materialer, forsterke påvisning ved bruk av enzymer og kvantifisere hvor mye av et bestemt allergen som er til stede.

Metoden er godt egnet når du ser etter et spesifikt protein eller antistoff i en prøve. Analysene utføres typisk i 96-brønns (eller 384-brønns) plater, som passivt binder antistoffer og proteiner. Det er nettopp denne immobiliseringen og bindingen av reagenser som gjør ELISA analyser såpass enkle å utforme og utføre. Når reagensene immobiliseres til overflaten av mikroplaten blir det lett å skille bundet fra ikke-bundet materiale under analysen. Denne evnen til å vaske bort ikke-spesifikt bundne materialer gjør metoden til et supert verktøy for å måle spesifikke analytter i et råpreparat.

I dag brukes metoden både for å påvise naturlig forekommende bestanddeler som f.eks. vitaminer og allergener, til å oppdage rester av antibiotika eller insekt-midler, og til å detektere mikroorganismer relatert til produksjon og mattrygghet. Den kan også benyttes som screeningmetode i matsikkerhet- og kvalitetskontroll, for å oppdage kvalitativt forfalskning og forurensning.

Kilder: R-Biopharm FoodIndustries, Folkehelseinstituttet, National Center for Biotechnology Information

Hva trenger du for å komme i gang?

Du trenger pipetter, utstyr for vask av mikrotiterplater og en ELISA-leser, samt en PC med analyseprogramvare. Noen analysekit krever i tillegg sentrifuge, vannbad eller inkubator.

Pipette er ofte standardustyr på laboratoriet. Men hvis du ikke har en multikanalpipette, eller trenger annen type, hjelper vi deg gjerne å velge en egnet modell. Du finner et lite utvalg pipetter og pipettespisser på labolytic.no.

Mikrotiterplatene må vaskes med rengjøringsbuffer etter hvert inkubasjonstrinn (unntatt substrattrinnet). Dette er vesentlig for å oppnå presise resultater. Bruk f.eks. en flerkanalspipette, eller en spesialisert mikroplatevasker.

ELISA-leseren spiller også en vesentlig rolle. Et spektrofotometer som måler optisk tetthet (OD) og beregner konsentrasjonen av en prøve. For eksempel den praktiske lille bærbare leseren Rida Absorbance.

Skal du kjøre mange prøver eller ønsker optimal repeterbarhet, kan det lønne seg å velge automatiserte ELISA analyser, som f.eks. Bolt roboten, som kjører alle stegene i en ELISA-analyse (pipettering, vask, inkubasjon, risting og avlesing).Utvalgte produkter:

Du finner både Elisa-avleser, pipetter og en rekke analysekit for ulike parametere til analyse av mat-, og fõrprodukter. Nedenfor ser du et lite utvalg:

Spør gjerne Hilde om mer info. om sortiment og metoder på hilde@labolytic.no

Elisa Reader | Bærbar Rida Absorbance 96

Kompakt og hurtig, bærbar avleser for ELISA-tester. Samtidig måling av 96 brønner på kun 5 sekunder. Knapt større enn en mikrotiterplate. Med 4 bølgelengder. Passer til alle RidaScreen ELISA kit.

Les mer - Bestill »

RidaScreen Fast | Gliadin

Detekter glutenholdig korn i mat som er deklarert glutenfri (kvantifisering av prolaminer). Sensitiv R5-Mendez-metode (Elisa kit) for

Detekterer ned til 0,2 mg/kg (ppm) gliadin eller 0,4 mg/kg (ppm) gluten.

Les mer - Bestill »

RidaScreen Fast | Don

Kvantitativ deteksjon av DON mykotoksiner i kornblandinger, fôr og malt. ELISA-kit for enzymatisk immunoanalyse.

Deteksjonsgrense: < 0,2 ppm.

Les mer - Bestill »

 

RidaScreen SET | Staphylococcus

Deteksjon av stafylokokk enterotoxiner (SET) A, B, C, D, E i flytende og faste næringsmidler, og i bakteriekulturer. ELISA kit.

Deteksjonsgrense: 0,25 ng/ml toksin (0,375 ng/g).

Les mer - Bestill »

RidaScreen Fast | Salmonella

Rask påvisning av Salmonella i matvarer, fôr og miljøprøver. Resultat på mindre enn 23 timer. AFNOR validert ihht. ISO 16140.

Detekterer ned til 1 celle / 25 g prøve (10000 Salmonella / ml).

Les mer - Bestill »

RidaScreen | Vitamin B12

Kvantitativ bestemmelse av vitamin B12 i melk, melkepulver, spesialmat til medisinske formål, korn og frokostblandinger, vitaminpulver/ -blandinger/ -tabletter/ -juice.

Deteksjonsgrense: 0,5-25 ppb.

Les mer - Bestill »

Bolt | Automatisk ELISA

Kopakt, helautomatisert ELISA-system, som kjører alle stegene i en ELISA-analyse (pipettering, vask, inkubasjon, risting og avlesing).
Perfekt til RidaScreen Elisa analyser.

Les mer - Bestill »

Mikroplatevasker

Brukervennlig, kompakt og rimelig mikroplatevasker. En super vasker til ELISA analyser. For rask og enkel vasking av både 96-brønns og 384-brønns mikroplater. Tilgjengelig i 8-kanals, 12-kanals og 16-kanals versjon, inkludert vakumpumpe og nødvendig tilbehør.

Les mer - Bestill »

Oppdatert